• اکبر شیرزاد

  • دانشیار
  • گروه مهندسی عمران
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          

دکتر اکبر شیرزاد که متولد ارومیه به تاریخ 1361/01/01 است، در سال 1378 دوره تحصیلات متوسطه را با اخذ مدرک دیپلم ریاضی-فیزیک و کسب رتبه اول دبیرستان محمدجعفر معنوی ارومیه به پایان رساند. وی پس از طی دوره پیش دانشگاهی و قبولی در کنکور سراسری سال 1379، تحصیلات عالیه را در رشته مهندسی آب دانشگاه تبریز شروع نموده و در تیرماه سال 1383 ضمن کسب رتبه دوم دوره، مدرک کارشناسی خود را از این دانشگاه اخذ نمود. ایشان پس از کسب رتبه سوم در کنکور کارشناسی ارشد سال 1382، مشغول تحصیل در رشته مهندسی عمران- گرایش مهندسی آب در دانشکده فنی دانشگاه تهران شده و در تیرماه سال 1385 ضمن کسب رتبه اول گروه مهندسی آب و رتبه سوم دانشکده مهندسی عمران، مدرک کارشناسی ارشد خود را اخذ نمود. تحصیلات ایشان در مقطع دکتری تخصصی نیز در رشته مهندسی عمران- گرایش مهندسی آب در دانشکده فنی دانشگاه تهران بوده است که در مردادماه سال 1392 با دفاع از رساله دکتری به پایان رسید. رساله دکتری وی با عنوان «بهینه سازی چندهدفه شبکه های توزیع آب و ارائه مدلی جامع برای طراحی پویای این شبکه ها» در اولین کنگره ملی علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران به عنوان رساله برتر کشور در حوزه صنعت آب و فاضلاب برگزیده شد. ایشان ضمن تدریس در دانشگاه­های مختلف، حدود یک دهه در صنعت آب و فاضلاب به عنوان کارشناس فنی، کارشناس بهره ­برداری، مدیر میانی و مدیر ارشد فعالیت داشته است. دکتر اکبر شیرزاد که از سال ۱۳۹۴ عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی ارومیه است، علاوه بر چندین طرح­ پژوهشی که انجام داده است، دارای بیش از 30 مقاله چاپ شده در مجلات معتبر با نمایه ISI و ISC و بیش از 30 مقاله ارائه شده در کنفرانس­های معتبر ملی و بین­ المللی است.

         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (38)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (32)

پروژه های تحقیقاتی (2)

دروس تدریس شده (16)

جوایز و افتخارات (6)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • اکبر شیرزاد
  • مدرک تحصیلی
  • دکترای مهندسی عمران- گرایش مهندسی آب
  • درجه علمی
  • دانشیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی عمران
 
        بیوگرافی کوتاه

دکتر اکبر شیرزاد که متولد ارومیه به تاریخ 1361/01/01 است، در سال 1378 دوره تحصیلات متوسطه را با اخذ مدرک دیپلم ریاضی-فیزیک و کسب رتبه اول دبیرستان محمدجعفر معنوی ارومیه به پایان رساند. وی پس از طی دوره پیش دانشگاهی و قبولی در کنکور سراسری سال 1379، تحصیلات عالیه را در رشته مهندسی آب دانشگاه تبریز شروع نموده و در تیرماه سال 1383 ضمن کسب رتبه دوم دوره، مدرک کارشناسی خود را از این دانشگاه اخذ نمود. ایشان پس از کسب رتبه سوم در کنکور کارشناسی ارشد سال 1382، مشغول تحصیل در رشته مهندسی عمران- گرایش مهندسی آب در دانشکده فنی دانشگاه تهران شده و در تیرماه سال 1385 ضمن کسب رتبه اول گروه مهندسی آب و رتبه سوم دانشکده مهندسی عمران، مدرک کارشناسی ارشد خود را اخذ نمود. تحصیلات ایشان در مقطع دکتری تخصصی نیز در رشته مهندسی عمران- گرایش مهندسی آب در دانشکده فنی دانشگاه تهران بوده است که در مردادماه سال 1392 با دفاع از رساله دکتری به پایان رسید. رساله دکتری وی با عنوان «بهینه سازی چندهدفه شبکه های توزیع آب و ارائه مدلی جامع برای طراحی پویای این شبکه ها» در اولین کنگره ملی علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران به عنوان رساله برتر کشور در حوزه صنعت آب و فاضلاب برگزیده شد. ایشان ضمن تدریس در دانشگاه­های مختلف، حدود یک دهه در صنعت آب و فاضلاب به عنوان کارشناس فنی، کارشناس بهره ­برداری، مدیر میانی و مدیر ارشد فعالیت داشته است. دکتر اکبر شیرزاد که از سال ۱۳۹۴ عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی ارومیه است، علاوه بر چندین طرح­ پژوهشی که انجام داده است، دارای بیش از 30 مقاله چاپ شده در مجلات معتبر با نمایه ISI و ISC و بیش از 30 مقاله ارائه شده در کنفرانس­های معتبر ملی و بین­ المللی است.

 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- دکترای مهندسی عمران- گرایش مهندسی آب،دانشگاه تهران، 1392.

2- کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی آب،دانشگاه تهران، 1385.

3- کارشناسی مهندسی آب،دانشگاه تبریز، 1383.

مقالات ژورنال (38)


1-Arjomandi Akram, P., Yazdanpanah, M., Shirzad, A., Komendantova, N., Kameli, E., Hosseinzadeh, M. and Razavi, E., Institutional Trust and Cognitive Motivation toward Water Conservation in the Face of an Environmental Disaster,Sustainability, 2023, 15(2), https://doi.org/10.3390/su15020900.

2-Shafei, E., Shirzad, A. and Rabczuk, T., Dynamic stability optimization of laminated composite plates: An isogeometric HSDT formulation and PSO algorithm,Composite Structures, 2022, 280, https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2021.114935.

3-Abbasi, A., Khalili, K., Behmanesh, J. and Shirzad, A., Estimation of ARIMA model parameters for drought prediction using the genetic algorithm,Arabian Journal of Geosciences, 2021, 14:841, https://doi.org/10.1007/s12517-021-07140-0.

4-Shirzad, A. and Safari, M.J.S., Pipe failure rate prediction in water distribution networks using multivariate adaptive regression splines and random forest techniques,Urban Water Journal, 2020, 16(9), 653-661.

5-Tabesh, M., Moshtaghi, M. and Shirzad, A., Risk analysis and management of water distribution networks due to probable earthquake,Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, 2020, 44, 723-734, https://doi.org/10.1007/s40996-019-00262-2.

6-Shirzad, A., A model for pressure driven analysis-design of water distribution networks,Journal of Applied Water Engineering and Research, 2020, 8(2), 79-87.

7-Safari, M.J.S. and Shirzad, A., Self-cleansing design of sewers: definition of the optimum deposited bed thickness,Water Environment Research, 2019, 91(5), 407-416.

8-Abbasi, A., Khalili, K., Behmanesh, J. and Shirzad, A., Drought monitoring and prediction using SPEI index and gene expression programming model in the west of Urmia Lake,Theoretical and Applied Climatology, 2019, 138(1-2), 553–567.

9-Faraji, M., Esmaeili, A. and Shirzad, A., A comparison among the results of various dispersion relations for the ellipsometric data of Mn:ZnO thin films using PSO algorithm,Physica B: Condensed Matter, 2018, 545, 15 September, 125-133.

10-Shirzad, A., Shortening the search time in optimization of water distribution networks,Urban Water Journal, 2017, 14(10), 1038-1044.

11-Safari, M.J.S., Shirzad, A. and Mohammadi, M., Sediment transport modeling in deposited bed sewers: unified form of May’s equations using the particle swarm optimization algorithm,Water Science & Technology, 2017, 76(4), 992-1000.

12-Shafei, E. and Shirzad, A., Ant colony optimization for dynamic stability of laminated composite plates,Steel and Composite Structures, 2017, 25(1), 105-116.

13-Shirzad, A., Tabesh, M. and Atayikia, B., Multiobjective optimization of pressure dependent dynamic design for water distribution networks,Journal of Water Resources Management, 2017, 31(9), 2561-2578.

14-Shirzad, A. and Tabesh, M., New indices for reliability assessment of water distribution networks,Journal of Water Supply: Research and Technology-Aqua, 2016, 65(5), 384-395.

15-Shirzad, A., Tabesh, M. and Farmani, R., A comparison between performance of support vector regression and artificial neural network in prediction of pipe burst rate in water distribution networks,KSCE Journal of Civil Engineering, 2014, 18(4), 941-948.

16-Shirzad, A., Tabesh, M. and Heidarzadeh, M., A new method for quasi-optimal design of water distribution networks,Journal of Water Resources Management, 2015, 29(14), 5295-5308.

17-Tabesh, M., Shirzad, A., Arefkhani, V. and Mani, A., A comparative study between modified and available EPANET-based models for head driven analysis of water distribution networks,Urban Water Journal, 2014, 11(3), 221-230.

18-Shirzad, A., Tabesh, M., Farmani, R. and Mohammadi, M., Pressure-discharge relations with application in head driven simulation of water distribution networks,Journal of Water Resources Planning and Management, ASCE, 2013, 139(6), 660-670.

19-Naseri, M., Daneshbod, Y., Pirouz, M. D., Rakhshandehroo, Gh. R. and Shirzad, A., A new analytical solution to water content simulation in porous media,Journal of Irrigation and Drainage Engineering, ASCE, 2012, 138(4), 328–335.

20-Shirzad, A. and Tabesh, M., A pressure dependent analysis-based index to assess reliability of water distribution networks,International Journal of Environmental Engineering, 2015, 2(2), 69-72.

21-دینی، م.، مشهدی علیزاده، ر.، شیرزاد، ا.، هاشمی، س.، انتخاب بهترین شاخص‌ آماری مقادیر فشار گرهی برای استفاده در کالیبراسیون مدل هیدرولیکی شبکه توزیع آب مبتنی بر پردازش داده‌های میدانی،مجله آب و فاضلاب، 1401، (پذیرفته شده برای چاپ).

22-تابش، م.، ملارمضانی، م.، شیرزاد، ا.، راثی فقیهی، ن.، پیش‌بینی بلندمدت مصرف آب شهری با استفاده از شبکه بیزین (مطالعه موردی شهرستان نیشابور)،نشریه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز، 1401، 52(2)، صفحه 47-56، doi:10.22034/JCEE.2021.31917.1763.

23-تابش، م.، عباسی‌مقدم، و.، شیرزاد، ا.، طراحی بهینه نمونه‌برداری فشار در شبکه‌های توزیع آب برای کالیبراسیون مدل‎های هیدرولیکی،نشریه هیدرولیک، 1400، 16(1)، صفحه 53-66.

24-عباسی، ع.، خلیلی، ک.، بهمنش، ج.، شیرزاد، ا.، تخمین جریان روزانه رودخانه با استفاده از مدل‌های هوشمند، مطالعه موردی: رودخانه مهاباد،مهندسی و مدیریت آبخیز، 1400، 13(3)، صفحه 624-614.

25-عباسی، ع.، خلیلی، ک.، بهمنش، ج.، شیرزاد، ا.، کاربرد روش الگوریتم ژنتیک در برآورد پارامترهای سری زمانی خطی به منظور پیش‌بینی خشکسالی،دانش آب و خاک، 1399، 30(4)، صفحه 57-43.

26-عباسی، ع.، خلیلی، ک.، بهمنش، ج.، شیرزاد، ا.، مقایسه روش‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی، شبکه بیزین و برنامه‌ریزی بیان ژن در پیش‌بینی خشکسالی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک مراغه)،پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، 1399، 11(21)، صفحه 71-59.

27-شیرزاد، ا.، حیدرزاده، م.، محمدی، م.، تهیه مدل هیدرولیکی و ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه ‎های توزیع آب (مطالعه موردی: شهر اشنویه)،نشریه علوم و مهندسی آب و فاضلاب، 1399، 5(2)، صفحه 47-39..

28-تابش، م.، صفایی بروجنی، ر.، شیرزاد، ا.، شکوهی، م.، بهینه‎ سازی سامانه‎ های تأمین آب نوبتی با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات و تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار،مجله آب و فاضلاب، 1399، 31(3)، صفحه 25-12.

29-شیرزاد، ا.، رسولی ‎نیا، ک.، بررسي میدانی مصارف آب حجمی و وابسته به فشار در شبکه ‎های توزیع آب شهری (مطالعه موردی: شهر اشنویه)،مجله آب و فاضلاب، 1399، 31(3)، صفحه 160-154.

30-عباسی، ع.، خلیلی، ک.، بهمنش، ج.، شیرزاد، ا.، کاربرد روش ماشین بردار پشتیبان و شبکه بیزین در پیش‌بینی خشکسالی کشاورزی،مجله مهندسی و مدیریت آبخیز، 1399، 12(1)، صفحه 107-124.

31-عباسی، ع.، خلیلی، ک.، بهمنش، ج.، شیرزاد، ا.، كاربرد برنامه ريزي بيان ژن در پيش ‎بيني خشكسالي (مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيك تبريز)،مجله محیط زیست و مهندسی آب، 1398، 5(1)، صفحه 1-14.

32-عباسی، ع.، خلیلی، ک.، بهمنش، ج.، شیرزاد، ا.، پیش‌بینی خشکسالی با استفاده از مدل ترکیبی GEP-GARCH (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک سلماس)،مجله تحقیقات آب و خاک ایران، 1398، 50(6)، صفحه 1317-1329.

33-دباغ، ر.، علی نژاد، خ.، شیرزاد، ا.، کنترل کیفیت آماری بر‌ اساس شاخص کارایی فرایندها و نمودارهای کنترل با رویکرد فازی (مطالعه موردی: شرکت‌ آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان غربی)،نشریه مهندسی عمران امیرکبیر، 1398، 51(4)، صفحه 70-61.

34-تابش، م.، عسكرزاده، م.، شيرزاد، ا.، بررسي تأثير عدم قطعيت داده‎ ها و نوع شبيه‎ سازي هيدروليکي بر نتايج مدل‎سازي و ارزيابي عملکرد شبکه های توزیع آب،مجله آب و فاضلاب، 1398، 30(4)، صفحه 50-33.

35-بیات، ه.، تابش، م.، شيرزاد، ا.، ارائه يک شاخص کيفيت برای رودخانه‌هاي ايران،مجله علمی- پژوهشی تحقیقات منابع آب ایران، 1397، 14(1)، صفحه 113-102.

36-تابش، م.، کاظم نژاد سنگرودی، ق.، شيرزاد، ا.، ارزيابی محيط زيستی سامانه های آب و فاضلاب شهری از نظر توليد گازهای گلخانه ای (مطالعه موردی: شهر ساری)،مجله محیط¬شناسی، 1396، 43(1)، صفحه 134-117.

37-شيرزاد، ا.، عبدالهی پورارکی، ا.ر.، طراحی بهینه شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری با تأکید بر جنبه های اجرایی (مطالعه موردی: شبکه جمع آوری فاضلاب شهر ارومیه)،مجله علمی- پژوهشی تحقیقات منابع آب ایران، 1396، 13(2)، صفحه 220-215.

38-تابش، م.، شيرزاد، ا.، مغاری، م.، بررسي تاثير هزينه آب تلف شده و گروه بندي لوله ها در زمان بهينه بازسازي شبکه هاي توزيع آب،مجله علمی- پژوهشی تحقیقات منابع آب ایران، 1391، 8(3)، صفحه 87-83.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (32)


1-Shirzad, A. and Tabesh, M., A pressure dependent analysis-based index to assess reliability of water distribution networks,4th International Conference on Advances in Applied Science and Environmental Engineering, Kuala Lumpur, Malaysia, September 26-27, 2015, doi: 10.15224/ 978-1-63248-068-2-57.

2-Shirzad, A. and Tabesh, M., Pressure dependent simulation of water distribution networks using a new pressure-discharge relationship,6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE), ASCE, Izmir, Turkey, January 7-9, 2013.

3-Shirzad, A. and Tabesh, M., Study of pressure-discharge relations in water distribution networks using field measurements,IWA World Water Congress & Exhibition, Busan, Korea, September 16-21, 2012.

4-Shirzad, A. and Tabesh, M., Prediction of pipe burst rate in water distribution networks using support vector machine,4th IWA-ASPIRE Conference, Tokyo, Japan, October 2-6, 2011.

5-Shirzad, A., Tabesh, M. and Arjomandi, P., Investigation on the influence of utilizing average hydraulic pressure and maximum hydraulic pressure for pipe burst rate prediction in water distribution networks,World Environmental & Water Resources Congress, ASCE, Palm Springs, California, May 22-26, 2011.

6-Nasseri, M., Dolatshahi, M. and Shirzad, A., Investigation of water content simulation in porous media: application of traveling wave solution,First International Conference on Mathematics and Statistics, Sharjah,U.A.E., March 18-21, 2010.

7-شیرزاد، ا.، حیدرزاده، م.، ارتباط بین دبی خروجی مخازن ذخیره آب و فشارهای گرهی در شبکه‎های توزیع آب،دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدررفت و بازیافت، دانشگاه تهران، تهران، ایران، 19 تا 21 آذرماه 1398.

8-عباسی، ع.، خلیلی، ک.، بهمنش، ج.، شیرزاد، ا.، پيش¬بيني خشکسالی با استفاده از روشهاي شبكه بيزين و برنامه¬ريزي بيان ژن (مطالعه موردي: ايستگاه سينوپتيك سقز)،اولین کنگره بین¬المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران، 22 و 23 آبان¬ماه 1398.

9-قلعه¬جوقی، ف.، شافعی، ع.، شیرزاد، ا.، تخمین مقاومت برشی اسمی تیرهای بتن‌آرمه تقویت شده با پوشش کامپوزیتی FRP با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی،اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت‬ها، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران، 18 و 19 مهرماه 1397.

10-شیرزاد، ا.، سکاکی، س.، جعفری، ا.، پيش¬بيني مقاومت فشاري منشورهاي بتني تو خالي با استفاده از سيستم استنتاج فازي،اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت‬ها، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران، 18 و 19 مهرماه 1397.

11-شبیه¬زاده، ا.، شافعی، ع.، شیرزاد، ا.، کنترل ارتعاشات و افزایش سطح انرژی استهلاکی اعضای بتنی مسلح با استفاده از مصالح SMA تحت بارگذاری¬های دینامیکی،کنفرانس ملی دانش و فناوری نوین در علوم مهندسی در عصر تکنولوژی، تهران، ایران، 17 آبان 1396.

12-خرد رنجبر، م.، شیرزاد، ا.، مقايسه عملکرد شبکه¬های عصبي MLP و RBF در پيش¬بيني دبي روزانه رودخانه،همایش ملی آب و سازه¬های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول، ایران، 11 اسفند 1395.

13-دینی، م.، شیرزاد، ا.، تابش، م.، مقایسه کارائی شاخص‌های قابلیت اطمینان هیدرولیکی در طراحی شبکه توزیع آب،چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی قابلیت اطمینان (IREC2016)، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران، 7 تا 9 اردیبهشت 1395.

14-شیرزاد، ا.، دینی، م.، تابش، م.، بیشینه¬سازی قابلیت اطمینان شبکه¬های توزیع آب،چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی قابلیت اطمینان (IREC2016)، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران، 7 تا 9 اردیبهشت 1395.

15-شیرزاد، ا.، تابش، م.، رزیابی مدل¬های مختلف تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار شبکه-های توزیع آب"،کنفرانس مهندسي آب، مرکز همایش¬های بین¬المللی شهید بهشتی تهران، 25 و 26 مهر 1394.

16-حسین¬زاده، م.، امیری، س.، بیات، م.، شیرزاد، ا. مهرنیا، م.، مطالعه و بررسی مشکلات و راهکارهای اصلاح و ارتقای فرایند لاگون هوادهی تصفیه‌خانه فاضلاب خوی بمنظور بازیافت آب ،نخستین همایش ملی بازیافت آب، تهران، 6 و 7 بهمن 1392.

17-شیرزاد، ا.، تابش، م.، بررسي ميداني روابط فشار- دبي مورد استفاده در مدل¬هاي تحليل هيدروليكي مبتني بر فشار شبكه¬هاي توزيع آب،نهمين کنگره بین المللي مهندسي عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، 19 تا 21 اردیبهشت 1391.

18-شيرزاد، ا.، بديعي، پ.، ارجمندی، پ.، مدل¬سازي پخش آلودگي در بدنه¬های آبی ،اولین همايش ملي جریان و آلودگی آب، دانشگاه تهران، تهران، 3 و 4 خرداد 1391.

19-شیرزاد، ا.، تابش، م.، بررسي آزمايشگاهي روابط فشار- دبي مورد استفاده در مدل¬هاي تحليل هيدروليكي مبتني بر فشار شبكه¬هاي توزيع آب،دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه گیلان، رشت، ایران، 17 تا 19 آبان 1390..

20-شیرزاد، ا.، تابش، م.، سلطانی، ف.، ارزیابی کارایی تکنیک¬های SVM و KNN در پیش-بینی نرخ شکست لوله¬های شبکه توزیع آب،چهارمين كنفرانس مدیریت منابع آّب ايران، دانشگاه امیرکبیر، تهران، 13 و 14 اردیبهشت 1390.

21-شیرزاد، ا.، تابش، م.، مقایسه عملکرد تكنيك¬هاي SVM و ANFIS در پيش‌بيني نرخ شكست لوله‌هاي شبكه توزيع آب،اولین کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب، مركز همايش¬هاي بين¬المللي برج ميلاد، تهران، 6 تا 8 اردیبهشت 1390.

22-شیرزاد، ا.، تابش، م.، بررسي تأثير تغییرات فشار هيدروليكي در پيش¬بيني نرخ شكست لوله¬هاي شبكه توزيع آب،ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، 6 و 7 اردیبهشت 1390.

23-تابش، م.، شيرزاد، ا.، مغاري، م.، مدل بازسازي لوله ها در شبکه هاي توزيع آب شهري با در نظر گرفتن قيدهاي اقتصادي، هيدروليکي و لحاظ کردن هزينه آب هدر رفته،اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها، دانشگاه تهران، تهران، 1 و 2 آبان 1388.

24-شيرزاد، ا.، قرباني، م.ع.، سلطاني، ف.، شبيه سازي فرايند بارش- رواناب با استفاده از سيستم شبکه هاي عصبي مصنوعي (مطالعه موردي: حوضه آبريز تلخه رود)،پنجمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران (مديريت پايدار بلاياي طبيعي)، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان، گرگان، 2 و 3 ارديبهشت 1388.

25-شيرزاد، ا.، سلطاني، ف.، زارع، ح.، شبيهسازي آبشستگي در پاياب سازههاي مستهلک-کننده انرژي با استفاده از الگوريتم K-نزديكترين همسايگي (KNN) و سيستم استنتاج تطبيقي عصبي- فازي (ANFIS)،اولين كنفرانس بين المللي بحران آب، دانشگاه زابل، زابل، 20 تا 22 اسفند 1387.

26-سلطاني، ف.، زارع، ح.، شيرزاد، ا.، ارزيابي كارايي الگوريتمهاي شبيهسازي KNN و ANFIS در شبيهسازي پارامترهاي كيفي مخازن- مطالعه موردي: مخزن سد 15 خرداد،اولين كنفرانس بين المللي بحران آب، دانشگاه زابل، زابل، 20 تا 22 اسفند 1387.

27-شيرزاد، ا.، بديعي، پ.، مدل¬سازي پخش آلودگي در مخازن و درياچه¬ها با استفاده از سيستم شبکه عصبي مصنوعي،هفتمين كنفرانس هيدروليك ايران، دانشگاه صنعت آب و برق (شهيد عباسپور)، تهران، 27 تا 29 آبان 1387.

28-حيدرزاده، م.، شيرزاد، ا.، اهميت و نقش تصفيه خانه هاي فاضلاب در حفظ کمي و کيفي منابع آب- مطالعه موردي: تصفيه خانه فاضلاب شهر خوي،سمينار جایگاه آب های بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب ایران، شركت سروآب، مشهد، 1 و 2 خرداد 1387.

29-شيرزاد، ا.، بديعي، پ.، سلطاني، ف.، مدل¬سازي پخش آلودگي در رودخانه¬ها با استفاده از سيستم شبکه عصبي مصنوعي،چهارمین کنگره ملي عمران، دانشگاه تهران، تهران، 17 تا 19 ارديبهشت 1387.

30-شيرزاد، ا.، قرباني، م.ع.، سلطاني، ف.، بررسي عملكرد توابع محرك لجستيك و تانژانت هيپربوليك شبكه¬هاي عصبي مصنوعي در شبيه¬سازي فرايند بارش- رواناب،سومین کنگره ملي عمران، دانشگاه تبريز، تبريز، 11 تا 13 ارديبهشت 1386.

31-سلطاني، ف.، شيرزاد، ا.، مقايسه كارايي سيستمهاي هوشمند شبيهسازي ANFIS و ANN در شبيهسازي پارامترهاي كيفي مخازن- مطالعه موردي: مخزن سد 15 خرداد،سومین کنگره ملي عمران، دانشگاه تبريز، تبريز، 11 تا 13 ارديبهشت 1386.

32-شيرزاد، ا.، بديعي، پ.، بررسي و مقايسه عملكرد توابع محرک خطي و غير¬خطي لجستيک در شبيه¬سازي انتشار آلودگي در رودخانه¬ها و مخازن با استفاده از شبکه¬هاي عصبي مصنوعي،هفتمين کنفرانس بين المللي رودخانه، دانشگاه اهواز، اهواز، 24 تا 26 بهمن ماه 1385.

پروژه های تحقیقاتی (2)


1-شیرزاد، ا.، مدلسازی شبکه توزیع آب شهر مهاباد،گزارش طرح پژوهشی، شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی، ایران، 1401.

2-شیرزاد، ا.، ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع آب شهری استان آذربایجان غربی- مطالعه موردی: شبکه توزیع آب شهر اشنویه،گزارش طرح پژوهشی، شرکت آب و فاضلاب شهری استان آذربایجان غربی، ایران، 1398.

دروس تدریس شده (16)


1- محاسبات نرم.

2- مهندسی سیستم.

3- مهندسی آب و فاضلاب.

4- سیستم های انتقال آب.

5- مکانیک سیالات.

6- بناهای آبی.

7- هیدرولیک.

8- هیدرولوژی مهندسی.

9- آبهای زیرزمینی.

10- مهندسی محیط زیست.

11- آمار و احتمال مهندسی.

12- تکنولوژی بتن.

13- مصالح ساختمانی.

14- ماشین آلات ساختمانی.

15- اصول مهندسی سد.

16- ابزاردقیق سد.

جوایز و افتخارات (6)


1- کسب عنوان رساله دکتری برتر کشور در حوزه صنعت آب و فاضلاب در مسابقه پایان نامه برتر در کنگره ملی علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در سال 1395.

2- کسب رتبه سوم در میان دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران در سال 1385.

3- کسب رتبه اول در میان دانش آموختگان مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران- گرایش مهندسی آب دانشگاه تهران در سال 1385.

4- کسب رتبه دوم در میان دانش آموختگان مقطع کارشناسی رشته مهندسی آب دانشگاه تبریز در سال 1383 .

5- کسب رتبه سوم در کنکور کارشناسی ارشد سال 1382 .

6- کسب رتبه ممتاز در بین فارغ التحصیلان دوره متوسطه در دبیرستان محمدجعفر معنوی ارومیه در سال 1378 .