• الهام جنت دوست

  • استادیار
  • گروه مهندسی شیمی
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (16)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)

اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)

پایان نامه ها (2)

دروس تدریس شده (8)

جوایز و افتخارات (1)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • الهام جنت دوست
  • مدرک تحصیلی
  • دکترا
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی شیمی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- کارشناسی: مهندسي شيمي- صنايع غذايي،دانشگاه صنعتی سهند، 1383.

2- کارشناسی ارشد: مهندسي شيمي- نانومواد،دانشگاه صنعتی سهند، 1387.

3- دکتری: مهندسي شيمي- مهندسی شیمی،دانشگاه صنعتی سهند، 1397.

مقالات ژورنال (16)


1- A Highly Sensitive Non-Enzymatic Urea Sensor Based On Ni(OH)2/Mn3O4/rGO/PANi Nanocomposites Using Screen- Printed Electrodes ,Journal of the Electrochemical Society, 2021.

2- Fabrication of Non-Enzymatic Electrochemical Hydrogen Peroxide Sensor Based on Ag NPs/Co3O4/ERGO Composite,Journal of the Electrochemical Society, 2019.

3- Fine-Tuning the Pore Diameter of Anodic Alumina Using Response Surface Methodology,Journal of The Electrochemical Society, 2018.

4- سنتز نانوکامپوزیت سه هسته ای روی/آهن/مس در بستر زئولیت کلینوپتیلولیت با استفاده از واکنشهای جایگزینی گالوانیکی و بررسی اثر ضد باکتریایی آن در محیطهای آبی،نشریه شیمی کاریردی، 1399.

5- ساخت و ارزیابی عملکرد غشاهای هیبریدی کوپلیمر پلی آمید-پلی اتر بر روی پایه¬های نانوساختار سرامیکی در جداسازی گازهای CO2 و N2 ،نشریه علوم و مهندسی جداسازی ، 1388.

6- كارايي فناوري نانوفيلتراسيون غشايي در شيرين سازي گاز طبيعي و ارزيابي اقتصادي آن ،مجله فرآيند نو، 1387.

7- ارزياي کارايي غشاهاي سراميكي، پليمري و هيبريدي در جداسازي هيدروکربن هاي گازي ،مجله انجمن مهندسي شيمي ايران، 1386.

8- Synthesis and Characterization of Nanostructured-Segmented Block Copolyetheramide Based on Nylon6 and Poly(ethylene oxide) ,Chinese Journal of Polymer Science, 2010.

9- An Optimum Routine for Surface Modification of Ceramic Supports to Facilitate Deposition of Defect-Free Overlaying Micro and Meso (Nano) Porous Membrane ,Iranian Journal of Chemistry and Chemica Engineering, 2011.

10- A parametric study on the synthesis of silica nanoparticles via sol-gel precipitation method ,International Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2010.

11- تعیین ضریب های فعالیت یونها و نمک های اصلی دریاچه ارومیه ،نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، 1391.

12- Acetone extracted propolis as a novel membrane and its application in phenol biosensors: the case of catechol ,J Solid State Electrochem, 2010.

13- A novel amperometric immunosensor based on acetone-extracted propolis for the detection of the HIV-1 p24 antigen ,Biosensors and Bioelectronics, 2011.

14- Fabrication of PEBA/ceramic nanocomposite membranes in gas sweetening,Desalination, 2010.

15- Surface modification of nanocomposite ceramic membranes by PDMS for condensable hydrocarbons separation ,Desalination, 2010.

16- A New Technique for Preparation of PDMS/Ceramic Nanocomposite Membrane for Gaseous Hydrocarbons Separation ,Journal of Applied Polymer Science, 2012.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (23)


1- طراحی و ساخت فیلم رنگ سنجی مورد استفاده در بسته¬بندی هوشمند آبزیان برپایه قالبهای آلومینای آندی نانومتخلخل،پنجمین همایش ملی فناوری های نوین در علوم و مدیریت صنایع غذایی ایران، 1401.

2- سنتز و مشخصه یابی نانوکامپوزیت CF/CuO/SnO2 با ترکیب روش های هیدروترمال وآندی کردن ،پنجمین کنفرانس علوم و فناوری های شیمی کاربردی، نفت، گاز و پتروشیمی، 1400.

3- Selection of The Most Effective Monomer to Construct a Cholesterol Molecular Imprinted Polymer with Using by Density Functional Theory (DFT) ,The 11th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2020), 2020.

4- Synthesis of submicron alumina powder via a new wet chemical method ,The 5th International Chemical Engineering Congress (IChEC), 2008.

5- Fabrication and Characterization of Multilayer α-Alumina NF Membranes ,The 5th International Chemical Engineering Congress (IChEC), 2008.

6- Polydimethylsiloxane /Ceramic Nanocomposite Hybrid Membrane for Condensable Hydrocarbons Separation,ICNN, 2008.

7- Tubular PEBA/Ceramic Nanocomposite Hybrid Membranes for Gas Sweeting ,ICNN, 2008.

8- Fabrication of multilayer tubular nanoporous ceramic membranes via gel-casting followed by dip-coating ,MicroNano, 2008.

9- Synthesis of alumina nanopowder from ammonium dawsonite,MicroNano, 2008.

10- Physico chemical study of the Urmia lake water,14th Iranian Physical Chemistry Conference , 2011.

11- پتانسیلهای بکارگیری فرآیندهای غشایی در صنعت گاز ،اولین کنفرانس غشا و فرآیندهای غشایی، 1389.

12- ساخت غشاهای هیبریدی با استفاده از پایه های سرامیکی نانوکامپوزیتی و مواد پلیمری پایه سلیکونی ،اولین کنفرانس غشا و فرآیندهای غشایی، 1389.

13- روشي نوين براي ساخت غشاهاي هيبريدي PDMS/سراميك با پايه¬هاي سراميكي نانوساختار براي جداسازي هيدروكربنهاي گازي ،اولین کنفرانس ملی نانو و بیوفناوری، 1388.

14- Acetone Extracted Propolis as a Novel Membrane and its Application in Phenol Biosensor ,17th. Iranian Seminar of Analytical Chemistry, 2010.

15- مدلسازي حلاليت و رسوب منيزيم در آب درياچه اروميه ،چهارمين همايش تخصصي مهندسي محيط زيست، 1395.

16- مدلسازي تغييرات چگالي آب درياچه اروميه در اثر تبخير ،چهارمين همايش تخصصي مهندسي محيط زيست، 1395.

17- ارائه یک روش نوری نوین بر پایه غشاهای پلیمری برای تشخیص pH در محیطهای مختلف ،چهارمين كنفرانس شيمي كاربردي ايران، 1398.

18- سنتز نانوخوشه هاي اكسيدمس/اكسيد روي برپايه فوم مس آب بند با استفاده از روش هاي هيدروترمال وآندايزينگ ،چهارمين كنفرانس شيمي كاربردي ايران، 1398.

19- بررسي امكان استحصال منيزيم از آب درياچه اروميه ،دومين همايش ملي بحران زيست محيطي پارك ملي درياچه اروميه، 1389.

20- بررسي تركيبات شيميايي آب درياچه اروميه ،دومين همايش ملي بحران زيست محيطي پارك ملي درياچه اروميه، 1389.

21- ساخت زيست حسگر بدون آنزيم اوره بر پايٍه نانوكامپوزيت كاتاليستي متشكل از نانوذرات دو فلزي نيكل- ،چهارمين كنفرانس شيمي كاربردي ايران، 1398.

22- استفاده از طراحی ترکیب مرکزی برای بهینه سازی قطر آلومینای آندی نانومتخلخل سنتز شده در الکترولیتهای مختلف ،چهارمين كنفرانس شيمي كاربردي ايران، 1398.

23- تحلیل و بررسی حفرات لایه اکسید آلومینیوم آندی در محلول اسید فسفریک ،پنجمین کنفرانس بین المللی نوآوری های شیمی و مهندسی شیمی، 1396.

اختراع ها و امتیازهای معنوی (2)


1- ساخت غشاهاي هيبريدي PDMS/سراميك با پايه هاي سراميكي نانوساختار با روشي نوين براي جداسازي هيدروكربنهاي گازي.

2- سنتز نانو ذرات سليکا با روش رسوبي سل- ژل و بررسي پارامترهاي موثر.

پایان نامه ها (2)


1- ساخت حسگر گازی آمپرومتری تشخیص اتیلن و کاربرد آن در بسته بندی هوشمند میوه ها،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1400.

2- سنتز قالبهای آلومینای آندی نانومتخلخل و بررسی کاربرد آن در بسته بندی هوشمند آبزیان،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1401.

دروس تدریس شده (8)


1- انتقال حرارت1.

2- انتقال حرارت2.

3- انتقال حرارت پیشرفته.

4- موازنه جرم و انرژی.

5- مقدمه ای بر نانوفناوری.

6- فرآیندهای جداسازی غشایی.

7- شیمی عمومی.

8- شیمی فیزیک.

جوایز و افتخارات (1)


1- دانش آموخته برتر نانوفناوري كشور در مقطع كارشناسي ارشد،انجمن نانوفناوری ایران، 1390.