• اکبر اسمعیل زاده

  • استاد یار
  • گروه مهندسی معدن
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (24)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)

پروژه های تحقیقاتی (1)

دروس تدریس شده (14)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • اکبر اسمعیل زاده
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استاد یار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی معدن
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- دکتری مهندسی معدن - مکانیک سنگ،دانشگاه صنعتی امیر کبیر، 1398.

2- کارشناسی ارشد مهندسی معدن - مکانیک سنگ،دانشگاه باهنر کرمان، 1389.

3- کارشناسی مهندسی معدن - اکتشاف،دانشگاه صنعتی سهند، 1387.

مقالات ژورنال (24)


1-Seyed Mehdi Hosseini, Mohammad Ataei, Akbar Esmaeilzadeh, Roohollah Shirani Faradonbeh, Roozbeh Abbasi Azghan, Ahmad Haghdadi, Mojtaba Mokhtarian Asl, Investigation of the Relationship Between Texture Coefficient and Electrical Current Consumption of the Cutting Machine with Different Lubricants and Cooling Fluids,India, 2023, DOI: 10.47852/bonviewJCCE2202317.

2-Reza Mikaeil Mostafa Piri Sina Shaffiee Haghshenas Akbar Esmaeilzadeh Payam Rajabzadeh Kanafi Roohollah Shirani Faradonbeh Seyed Mehdi Hosseini Mojtaba Mokhtarian Asl, Investigating the effect of cooling/lubricant fluids on the amperage draw of disc cutting machines for hard rocks,Corotia, 2022, DOI: 10.17794/ rgn.2022.5.11.

3-Akbar Esmaeilzadeh, Kourosh Shahriar, Reza Mikaeil, Permeability Tensor Calculation of Pumped Storage Power Plant Cavern of Rudbar Lorestan dam using Crack Tensor,Iran, 2023.

4-Akbar Esmailzadeh, Sina Shaffiee Haghshenas, Reza Mikaeil, Giuseppe Guido, Roohollah Shirani Faradonbeh, Roozbeh Abbasi Azghan, Amir Jafarpour, and Shadi Taghizadeh, Risk Assessment in Quarries using Failure Modes and Effects Analysis Method (Case study: West-Azerbaijan Mines),Iran, 2022, DOI:10.22044/jme.2022.12117.2209.

5-.

6-اسمعیل زاده، ....، بررسی و پیش بینی سیگنالهای ارتعاشی در فرآیند سنگ زنی.

7-Esmaeilzadeh.., Statistical Study to Evaluate Performance of Cutting Machine in Dimension Stone Cutting Process.

8-Esmaeilzadeh..., Evaluation of Dimension Stone According to Resistance to Freeze–Thaw Cycling to Use in Cold Regions.

9-Esmaeilzadeh..., ANALIZA POUZDANOSTI STROJEVA ZA PUNOPROFILNI ISKOP TUNELA PRIMJENOM SIMULACIJSKE METODE MONTE CARLO.

10-Esmaeilzadeh..., Appropriate Selection of Tunnel Support System using the PROMETHEE Multi-Criteria Decision-Making.

11-Esmaeilzadeh..., Reliability Analysis of Full-Face Tunnel Boring Machines by Monte Carlo Simulation Technique.

12-Esmaeilzadeh.., Evaluating the Sawability of Rocks by Chain-Saw Machines using PROMETHEE Technique.

13-Esmaeilzadeh..., The Use of VIKOR Method to Set up Place Locating of Processing Plant (Case study: Processing Plant of South of West Azerbaijan).

14-Esmaeilzadeh..., Selection of an Appropriate Method to Extract the Dimensional Stones Using FDAHP & TOPSIS Techniques,Journal of Soft Computing in Civil Engineering, 2018.

15-Esmaeilzadeh.., Prediction of Rock Mass Rate Using TSP Method and Statistical Analysis(Case Study: Semnan Cheshmeh Rooziyeh Water Conveyance Tunnel),Tunneling and Underground Space Technology, 2018.

16-Esmaeilzadeh..., Connectivity and Flowrate Estimation of Discrete Fracture Network Using Artificial Neural Network,Journal of Soft Computing in Civil Engineering, 2017.

17-اسمعیل زاده ، میکائیل، مدلسازی سه بعدی و هندسی ناپیوستگی¬ها و شناسایی بلوکهای سنگی ایجاد شده در توده سنگ درزه¬دار،مجله زمین شناسی مهندسی، 1396.

18-Esmaeilzadeh...., Statistically Oil Reservoir Permeability Estimation Using Well Logging Data (A Case Study: Southern Pars Oil Reservoir), 2017.

19-Esmaeilzadeh..., Technical Analysis of collapse in tunnel Excavation and suggestion of preventing appropriate applicable methods (Case study: Sardasht Dam second diversion tunnel),Civil Engineering Journal, 2017.

20-Esmaeilzadeh..., Relationship Between Texture and Uniaxial Compressive Strength of Rocks,Civil Engineering Journal, 2017.

21-Kamali,Esmaeilzadeh, Effect of shape and size of sampling window on the determination of average length, intensity and density of trace discontinuity,ISRM, 2016.

22-اسمعیل زاده، ....، تعیین حداکثر گام پیشروی بهینه در تونل با استفاده از روش VIKOR(مطالعه موردی تونل راه کوهین محور قزوین-رشت)،1394.

23-پیمان آذری، جلالی، اسمعیل زاده، مدل سازی آماری ناپیوستگی ها و تحلیل ناپایداری بلوک ها اطراف فضاهای زیرزمینی(مطالعه موردی تونل انحراف آب سد قردانلو)،نهمین کنفرانس مهندسی معدن، 1391.

24-اکبر اسمعیل زاده، سعید کریمی نسب، مدل‌سازی هندسی دوبعدی ناپیوستگی‌ها با نر‌م‌افزار مطلب.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (3)


1-اسمعیل زاده، ....، انتخاب بهینه گام پیشروی برای تونل های راه با استفاده از روش عددی تفاضل محدود (مطالعه موردی: تونل راه آهن کوهین قزوین - رشت).

2-اسمعیل زاده، ....، آنالیز حساسیت و ارزیابی فنی- اقتصادی معدن سنگ گرانیت کالک قزوین  .

3-اسمعیل زاده، ....، پیش بینی میزان نفوذ آب به داخل تونل با استفاده از روش های تحلیلی (مطالعه موردی تونل راه­آهن کوهین محور قزوین - رشت ).

پروژه های تحقیقاتی (1)


1-اسمعیل زاده، مدل سازی ۳ بعدی ناپیوستگی ها و تشخیص بلوک های تولید شده در اثر تقاطع ناپیوستگی ها،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1395.

دروس تدریس شده (14)


1- ژئو فیزیک.

2- معادلات دیفرانسیل.

3- محاسبات عددی.

4- کنترل و نگهداری زمین.

5- حفر چاه و فضاهای زیرزمینی.

6- شناخت محیط زیست.

7- نقشه کشی صنعتی و CAD.

8- برنامه نویسی Matlab.

9- ترابری در معادن.

10- تهویه در معادن.

11- چاه پیمایی.

12- حفاری اکتشافی.

13- استاتیک.

14- مکانیک سیالات.