• سمانه هاشمی کیا

  • استادیار
  • گروه مهندسی نساجی
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

مقالات ژورنال (14)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)

دروس تدریس شده (8)

جوایز و افتخارات (5)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • سمانه هاشمی کیا
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی نساجی
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)


1- پسادکتری،دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشکده داروسازی، مرکز تخقیقات نانوفناوری دارویی، 1398.

2- کارشناسی مهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف،دانشگاه صنعتی اصفهان، 1387.

3- کارشناسی ارشد مهندسی نساجی-شیمی نساجی و علوم الیاف،دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1389.

4- دکتری مهندسی نساجی،دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1394.

مقالات ژورنال (14)


1-S Hashemikia, M Montazer, Sodium hypophosphite and nano TiO2 inorganic catalysts along with citric acid on textile producing multi-functional properties,Applied Catalysis A: General, 2012, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0926860X11007599.

2-M Montazer, S Hashemikia, Application of polyurethane/citric acid/silicone softener composite on cotton/polyester knitted fabric producing durable soft and smooth surface,Journal of Applied Polymer Science, 2012, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/app.35399.

3-Majid Montazer, Samaneh Hashemikia, Textile with immobilised nano titanium dioxide for repeated discoloration of CI Reactive Black 5 under UV‐A,Coloration Technology, 2012, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1478-4408.2012.00394.x.

4-منتظر، هاشمی کیا، پایدارسازی نانوذرات TiO2 روی پارچه حلقوی پنبه-پلی استر با استفاده از سیتریک اسید به منظور خودپاک‌کنندگی و رنگ‌بری از پساب رنگ‌زای واکنش‌پذیر سیاه ۵،مجله علوم و تکنولوژی پلیمر، http://jips.ippi.ac.ir/article_540.html.

5-Ebrahim Ahmadi, Nematollah Dehghannejad, Samaneh Hashemikia, Merajaddin Ghasemnejad, Hashem Tabebordbar, Synthesis and surface modification of mesoporous silica nanoparticles and its application as carriers for sustained drug delivery,Drug delivery, 2014, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/10717544.2013.838715.

6-Samaneh Hashemikia, Nahid Hemmatinejad, Ebrahim Ahmadi, Majid Montazer, Optimization of tetracycline hydrochloride adsorption on amino modified SBA-15 using response surface methodology,Journal of colloid and interface science, 2015, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0021979714008686.

7-Z Mohamadnia, E Ahmadi, M Ghasemnejad, S Hashemikia, A Doustgani, Surface modification of mesoporous nanosilica with [3-(2-Aminoethylamino) propyl] trimethoxysilane and its application in drug delivery,International Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2015, http://www.ijnnonline.net/&url=http://www.ijnnonline.net/article_14570.html.

8-M Ghasemnejad، E Ahmadi، Z Mohamadnia، A Doustgani، S Hashemikia، Functionalized silica nanoparticles as a carrier for Betamethasone Sodium Phosphate: Drug release study and statistical optimization of drug loading by response surface method،Materials Science and Engineering: C، 2015، https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0928493115301508.

9-Samaneh Hashemikia, Nahid Hemmatinejad, Ebrahim Ahmadi, Majid Montazer, A novel cotton fabric with anti-bacterial and drug delivery properties using SBA-15-NH2/polysiloxane hybrid containing tetracycline,Materials Science and Engineering: C, 2016, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0928493115304185.

10-Samaneh Hashemikia, Nahid Hemmatinejad, Ebrahim Ahmadi, Majid Montazer, Antibacterial and anti-inflammatory drug delivery properties on cotton fabric using betamethasone-loaded mesoporous silica particles stabilized with chitosan and silicone softener,Drug delivery, 2016, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/10717544.2015.1132795.

11-Nadir Hussain, Mujahid Mehdi, Sajid Hussain Siyal, Rano Khan Wassan, Samaneh Hashemikia, Muhammad Nauman Sarwar, Takumi Yamaguchi, Ick Soo Kim, Conductive and antibacterial cellulose nanofibers decorated with copper nanoparticles for potential application in wearable devices,Journal of Applied Polymer Science, 2021, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/app.51381.

12-Samaneh Hashemikia, Farhad Farhangpazhouh, Maliheh Parsa, Maryam Hasan, Atiyeh Hassanzadeh, Mehrdad Hamidi, Fabrication of ciprofloxacin-loaded chitosan/polyethylene oxide/silica nanofibers for wound dressing application: In vitro and in vivo evaluations,International Journal of Pharmaceutics, 2021, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378517321001174.

13-Roya Dastjerdi, Samaneh Hashemikia, Mechanisms and guidelines on the sustainable engineering of self-assembling nanostars and nanoflowers,Journal of Cleaner Production, 2021, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652621017881.

14-Fatemeh Mokhtari, Bahareh Azimi, Maryam Salehi, Samaneh Hashemikia, Serena Danti, Recent advances of polymer-based piezoelectric composites for biomedical applications,Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2021, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1751616121003465.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (4)


1-S. Hashemikia, N. Hemmatinejad, E. Ahmadi, M. Montazer, , Synthesis and modification of materials based on inorganic polymers of silica a drug delivery system,International Seminar on Polymer Science and Technology, Tehran., 2014.

2-S. Hashemikia, M. Montazer, , Photoactive and Hydrophilic Kintted Cotton/Polyester fabric Nanocomposite Using Nano TiO2,ATC, Korea., 2011. .

3-1. S. Hashemikia, M. Montazer,, Photoactive and Hydrophilic Kintted Cotton/Polyester fabric Nanocomposite Using Nano TiO2,first international conference on composites and nano composites, India, 2011.

4-Samaneh Hashemikia, Farhad Farhangpajouh, Studying the effect of Chitosan/PEO nanofibers on the size of Leishmania major ulcers in BALB /C mice,8th International E-congress on Nanosciences and Nanotechnology (ICNN 2021), 2021.

دروس تدریس شده (8)


1- تکنولوژی تولید الیاف.

2- شیمی عمومی مهندسی.

3- فرایند تکمیل،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1398.

4- آزمایشگاه شناسایی الیاف.

5- داربست های سلولی نانو لیفی،دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان.

6- نانو فناوری دارویی،دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی زنجان، 1397.

7- علم الیاف،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1397.

8- شیمی آلی،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1397.

جوایز و افتخارات (5)


1- کسب رتبه 2 در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نساجی سال 1386..

2- کسب جايزة دکتركاظمي آشتياني بنیاد ملی نخبگان به منظور حمایت از جذب دانش آموختگان برتر دانشگاهی در مؤسسه‌هاي علمي ،بنیاد ملی نخبگان، 1398.

3- کسب جایزه شهید تهرانی مقدم بنیاد ملی نخبگان به منظور حمایت از اشتغال دانش آموختگان برتر تحصیلات تکمیلی در شرکت های دانش بنیان ، 1395.

4- کسب جایزه در جشنواره شهید رجایی استان زنجان به عنوان نخبه نمونه استان (تابستان 1396)، 1396.

5- کسب جایزه شهید چمران بنیاد ملی نخبگان به منظور بهره¬مندی دانش آموختگان برترِ دانشگاهی از تسهیلات دوره پسا دکتری ، 1396.