• سامان خلیل پورآذری

  • استادیار
  • گروه مهندسی ساخت و تولید
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)

مقالات ژورنال (30)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (30)

کتاب های چاپ شده (3)

اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)

پایان نامه ها (1)

دروس تدریس شده (1)

جوایز و افتخارات (6)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • سامان خلیل پورآذری
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه مهندسی ساخت و تولید
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (3)


1- دکتری، مهندسي مكانيك، گرايش ساخت و توليد،دانشگاه تبریز، 1398.

2- كارشناسي ارشد، مهندسي مكانيك، گرايش ساخت و توليد،دانشگاه تربيت مدرس تهران، 1384.

3- كارشناسي، مهندسي مكانيك، گرايش ساخت و توليد،دانشگاه مازندران، 1382.

مقالات ژورنال (30)


1-خلیل¬پورآذری، س.، جمشیدی، ع.، " طراحی و ساخت مکانیزمی نوآورانه مشتمل بر دو چرخدنده بیضوی و ساده برای کاربرد در سیستم¬های انتقال قدرت"،فصلنامه علمي كارافن، 2023.

2-.Pourmostaghimi V.، Heidari F.، Khalilpourazary S.، Chalak Qazvini M.R، Application of Evolutionary Optimization Techniques in Reverse Engineering of Helical Gears: An Applied Study،Axiom Journal، 2023، Vol. 12، No.3.

3-سامان خلیل پورآذری، رهیافتی بر طراحی یک جفت چرخدنده مربعی مشابه و ساخت به روش برشکاری لیزری،نشريه مهندسی مکانیک، 1401، جلد 31، شماره 2.

4-Pourmostaghimi V., Zadshakoyan M., Khalilpourazary S., Ali Badamchizadeh M, A Hybrid Particle Swarm Optimization and Recurrent Dynamic Neural Network for Multi Performance Optimization of Hard Turning Operation,Artificial Intelligence for Engineering Design, Analysis and Manufacturing, 2022, Vol. 36.

5-سامان خلیل پورآذری، تأثیر ريزساختار مس بر ویژگی های سطح در فرآيند جلاكاري غلتكي،مجله مهندسی مکانیک مدرس، ایران، 1401، جلد 22، شماره 7.

6-سامان خلیل پورآذری، طراحی، تحلیل و ساخت افزایشی یک جفت چرخدنده غیردایروی کاهنده به کمک کامپیوتر،نشريه مهندسی مکانیک، 1400، جلد 30، شماره 6.

7-S. Khalilpourazary, , V. Alimirzaloo, Sh. Karami Goodarzi, Gh. Hosseinpou, The Effect of Equal Channel Angular Pressing on Friction Coefficients of Copper Samples in the Ring-Compression Test,Journal of Materials Engineering and Performance, 2021.

8-S. Khalilpourazary , “The effect of the ECAP process on the copper micro gears produced by the forward micro- extrusion process” ,CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 2021, Vol.35, pp.53-65.

9-Khalilpourazari S., Khalilpourazary S., Özyüksel Çiftçioğlu A., Wilhem Weber G, Designing Energy-Efficient High-Precision Multi-Pass Turning Processes via Robust Optimization and Artificial Intelligence,Journal of Intelligent Manufacturing, 2020.

10-Khalilpourazary S., S.S. Meshkat, Salehi J., Application of Alumina/Graphene Nanoparticles to Enhance the Surface Quality of Al7175-T4 Specimens,AUT Journal of Mechanical Engineering, 2020.

11-Hosseini S.H., Khalilpourazary S., Zadshakoyan M, Fracture Behavior of the Annealed and ECAPed Copper: An Experimental Study ,Journal of Materials Engineering and Performance, 2020.

12-Khalilpourazary S., B. Naderi, Khalilpourazary S, Multi-Objective Stochastic Fractal Search: A Powerful Algorithm for Solving Complex Multi-Objective Optimization Problems,Soft Computing, 2019.

13-.Khalilpourazary S., Zadshakoyan M., Hosseini S.H, Fatigue Life Improvement of Copper Processed by Equal Channel Angular Pressing,Experimental Techniques, 2019.

14-Khalilpourazari S., Khalilpourazary S, An efficient hybrid algorithm based on Water Cycle and Moth-Flame Optimization algorithms for solving numerical and constrained engineering optimization problems,Soft Computing, 2019.

15-Khalilpourazary S., Salehi J, How Alumina Nanoparticles Impact Surface Characteristics of Al7175 in Roller Burnishing Process,Journal of manufacturing processes, 2019.

16-Khalilpourazary S., Zadshakoyan M., Hosseini S.H, Effect of Shear State on Fracture of Refined Grain Pure Copper,Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering, 2019.

17-Khalilpourazary S., Zadshakoyan M., Hosseini S.H, Ductile fracture analysis of annealed and ECAPed pure copper,Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 2019.

18-Khalilpourazari S., Khalilpourazary S, A Robust Stochastic Fractal Search approach for optimization of the surface grinding process,Swarm and Evolutionary Computation, 2018.

19-Khalilpourazary S., Ahmadi J, A New Approach to Enhance the Final Surface Quality in Drilling Operation: Evaluation of the Using Alumina Micro-Particle Additives on the Oil-Water Emulsion Cutting Fluid ,Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering, 2018.

20-Khalilpourazari S., Khalilpourazary S, SCWOA: An efficient hybrid Algorithm for parameter optimization of multi-pass milling process,Journal of Industrial and Production Engineering, 2018.

21-Khalilpourazari S., Khalilpourazary S, Optimization of time, cost and surface roughness in grinding process using a Robust Multi-Objective Dragonfly Algorithm ,Neural Computing and Applications, 2018.

22-Khalilpourazari S., Khalilpourazary S., A Lexicographic Weighted Tchebycheff approach for multi-constrained multi-objective optimization of surface grinding process ,Engineering Optimization, 2017.

23-Khalilpourazari S., Khalilpourazary S, Optimization of production time in the multi-pass milling process via a Robust Grey Wolf Optimizer,Neural Computing and Applications, 2016.

24-Khalilpourazary S., Payam N, Optimization of the Injection Molding Process of Derlin 500 Composite Using ANOVA and Grey Relational Analysis ,Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering, 2016.

25-Zareh-Desari B., Abaszadeh-Yakhforvazani M., Khalilpourazary S, The Effect of Nanoparticle Additives on Lubrication Performance in Deep Drawing Process: Evaluation of Forming Load, Friction Coefficient and Surface Quality,International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 2015.

26-Khalilpourazary S., Kashtiban P.M., Payam N, Optimization of Turning Operation of St37 Steel Using Grey Relational Analysis”, Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering,Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering, 2014.

27-Khalilpourazary S., Meshkat S.S, Investigation the Effects of Alumina Nanoparticles on Spur Gear Surface Roughness and Hob Tool Wear in Hobbing Process ,International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2014.

28-Khalilpourazary S., Abdi Behnagh R., Mahdavinejad R.A., Payam N, Dissimilar Friction Stir Lap Welding of Al-Mg to CuZn34: Application of Grey Relational Analysis for Optimization of Process Parameters,Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering, 2014.

29-Dadvand A., Khoo B.C., Shervani-Tabar M.T., Khalilpourazary S., Boundary Element Analysis of the Droplet Dynamics Induced by Spark-Generated Bubble,Engineering Analysis with Boundary Elements, 2012.

30-Khalilpourazary S., Dadvand A., Azdast T., Sadeghi M.H., Design and Manufacturing of a Straight Bevel Gear in Hot Precision Forging Process Using Finite Volume Method and CAD/CAE Technology ,International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2011.

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها (30)


1-ا. نیکزاد کیونانی، س. خليل پور آذري، ف. مبادرثانی ، بررسي مقاومت حرارتي گرماكير ميكروكانالي مستطيلي ساخته شده باروش چاپ افزايشي،پنجمين كنفرانس ملي مهندسي مكانيك كاربردي (NCAME2022)، دانشگاه شهركرد، 1401.

2-خلیل پورآذری س.، نقش کاربرد فناوري نمونه¬سازی سریع در آموزش مبانی مکانیک کاربردی در درس طراحي و ساخت به کمک کامپيوتر،چهارمین كنفرانس ملي مهندسي مكانيك كاربردي (NCAME2021)، دانشگاه شهركرد، 1400.

3-خلیل پورآذری س.، كاربرد روش ريخته¬گري سريع دوراني در توليد نمونه¬هاي دستگيره كابينت از جنس رزین اپوکسی،سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی، 1400.

4-خلیل پورآذری س.، شبیه¬سازی و ساخت قالب کشش عمیق قطعه پوسته کاتالیست انبارک اگزوز،سومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی (CEM2021)، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، 1400.

5-خلیل پورآذری س.، کاربرد روش رویه پاسخ در بهینه¬سازی نرخ برداشت براده و سایش ابزار در فرآیند ماشینکاری تخلیه الکتریکی کامپوزیت Al-4Cu-6Si- 10%SiCp،سومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی (CEM2021)، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، 1400.

6-خلیل پورآذری س.، نيك¬زاد كيوناني ا.، نگرشي بر نحوه اجراي تكنيك مهندسي همزمان در حوزه هاي ارتباط با مشتري، توليد و كيفيت در صنايع منتخب استان كرمانشاه،پنجمین کنفرانس ملی کاربرد فناوری‌های نوین در علوم مهندسی، دانشگاه تربت حیدریه، 1399.

7-خلیل پورآذری س.، روئين اهلي م.، نيك¬زاد كيوناني ا.، طراحي و ساخت ابزار ورق¬بري ساده و بررسي قابليت¬هاي عملكردي آن،سومين كنفرانس ملي مهندسي مكانيك كاربردي (NCAME2020)، دانشگاه شهركرد، 1399.

8-خلیل پورآذری س.، نيك¬زاد كيوناني ا.، تأثیر کاربرد تجمیعی طراحی و تحلیل به کمک کامپیوتر و تکنولوژی چاپ سه¬بعدی در ساخت قطعات پلاستیکی،سومين كنفرانس ملي مهندسي مكانيك كاربردي (NCAME2020)، دانشگاه شهركرد، 1399.

9-خلیل پورآذری س.، خانی ح.، محمدی نسب و.، کاربرد مدل¬سازی هندسی و قالب¬سازی سریع در مهندسی معکوس بالابر شیشه خودرو دی- اس 6 ،بیست و هشتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران (ISME2020)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1399.

10-خلیل پورآذری س.، پیام ن.، محمدی نسب و.، کاربرد ترکیبی روش تاگوچی و آنالیز گری برای بهینه¬سازی جوشکاری زیر پودری فولاد St44 ،بیست و هشتمین همایش سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران (ISME2020)، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، 1399.

11-خلیل پورآذری س.، خانی ح.، محمدی نسب و.، مهندسي معکوس قاب پلاستيکي پشتي آينه وسط پژو 405 با استفاده از روش قالب گيري سيليکوني،شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین ¬المللی مهندسی ساخت و تولید (ICME 2019)، دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1398 .

12-خلیل پورآذری س.، پیام ن.، بهینه¬سازی پارامترهای فرآیند کشش عمیق فولاد ضد زنگ 304Lبا استفاده از روش آنالیز گری،شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین ¬المللی مهندسی ساخت و تولید (ICME 2019)، دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1398.

13-خلیل پورآذری س.، محمدی م.، محمدی نسب و.، مهندسی معکوس و ساخت پينيون مخروطي مارپيچ اصلاح شده مورد استفاده در جعبه دنده دریایی مدل ولوو،شانزدهمین همایش ملی و پنجمین کنفرانس بین ¬المللی مهندسی ساخت و تولید (ICME 2019)، دانشگاه تربیت مدرس تهران، 1398.

14-خلیل پورآذری س.، پیام ن.، محمدی م.،، 13- " بهینه¬سازی مقادیر زبری سطح و نرخ براده¬برداری کامپوزیت Al/SiC در ماشین¬کاری تخلیه الکتریکی توسط روش گری،همايش ملی مهندسي مکانيک، دانشگاه ملایر، 1392.

15-خلیل پورآذری س.، پیام ن.، بهینه سازی میزان فرسایش ابزار، نرخ برداشت براده و اورکات در سوراخکاری تخلیه الکتریکی کامپوزیت فلزی Al-4Cu-6Si -10wt%SiCP،بیست و یکمین همايش سالانه بین¬المللی مهندسي مکانيک ايران ISME2013، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، 1392.

16-خلیل¬پورآذری س.، پیام ن.، کمینه سازی ميزان فرسایش ابزار سرامیکی TiCN+Al2O3 و زبری ¬سطح فولادAISI 4140 در تراش CNC توسط روش آنالیز گر،سومین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، 1391.

17-"، خلیل¬پورآذری س.، پیام ن.، بهینه¬سازی صافی¬سطح در عملیات فرزکاری فولاد AISI 304 با ابزار سر تخت توسط روش آنالیز گری،سومین کنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی ایران، دانشگاه صنعتی شریف، 1391.

18-P.M. Kashtiban، J. Tahmoresnezhad، S. Khalilpourazary، Deep Drawing Investigation Using Neural Network and Data Mining،13th International Conference on Manufacturing Engineering، ICME2011، Tehran، IRAN.

19-خلیل¬پورآذری س.، پیام ن.، بهینه سازی میزان اصطکاک در فرآیند اکستروژن فنجان- میله¬ای توسط روش آنالیز گری ،سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی ساخت و تولید ايرانICME 2011، دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1390.

20-خلیل¬پورآذری س.، محمدی اقدم ک.، جايگزيني قطعه آهنگری شده دو شاخ ميل¬گاردان تراكتور با قطعه مشابه ريخته¬گري شده،سومین کنفرانس بین المللی و کنفرانس ملی ساخت و تولید ايرانICME 2011، دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1390.

21-خلیل¬پورآذری س.، تأثير کاربرد فرآيند مجازي به کمک دستگاه 3Dprinting بر کاهش هزينه¬هاي کيفيت در فرآيند قالب گيري دمشي بطري پلاستيکي،سومین کنفرانس بین المللی و دوازدهمین کنفرانس ملی ساخت و تولید ايرانICME 2011، دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1390.

22-محیطی ا.، خلیل¬پورآذری س.، صفا پرور س.، استفاده از الگوریتم ژنتیک برای کمینه سازی زبری سطح در ماشینکاری آلتراسونیک،نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند، 1390.

23-خلیل¬پورآذری س.، برج خانی م.، پیام ن.، بهینه¬سازی فرسایش ابزار سرامیکی Al2O3+TiCN و صافی¬ سطح فولادAISI 4140 در تراش CNC توسط آنالیز گری،نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند، 1390.

24-مشکوه ح.، ازدست ط.، رش احمدی س.، ویسی گرگ آباد ا.، خلیل ¬پور آذری س.، تحلیل استاتیکی و اجزاء محدود سازه محافظ واژگونی تراکتورهای OTM 930 &938 با لحاظ استاندارد OECD،اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری¬های نوین در کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، 1389.

25-خلیل¬پور آذری س.، خلیل¬پور آذری س، تأثیر تکنولوژی CAD/CAM/CAE ¬بر کاهش هزینه¬¬های کیفیت در فرآیند آهنگری دقیق چرخدنده¬های مخروطی دندانه مستقیم،دومین كنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی، دانشگاه صنعتی شریف، 1389.

26-خلیل¬پور آذری، س.،، مهندسی معکوس چرخدنده مخروطی دیفرانسیل پژو 405 به روش آهنگری با استفاده از تکنولوژی CAD/CAM،دومین كنفرانس بین المللی اتوماسیون صنعتی، دانشگاه صنعتی شریف، 1389.

27-محیطی ا.، خلیل¬پور آذری س.، علیائی ا.، بهینه سازی همزمان نرخ براده¬برداری (MRR) و زبری سطح (Ra) در ماشینکاری آلتراسونیک با استفاده از الگوریتم ژنتیک،یازدهمین كنفرانس ملی مهندسي ساخت و توليد ايران، دانشگاه تبریز، 1389.

28-عبدی ع.، اسکندرزاده م.، خلیل¬پور آذری س.، بهینه سازی پارامترهای ماشینکاری پیشرفته تخلیۀ الکتریکی بر اساس روش گری،یازدهمین كنفرانس ملی مهندسي ساخت و توليد ايران، دانشگاه تبریز، 1389.

29-ازدست ط.، رش احمدی س.، ویسی گرگ آباد ا.، خلیل¬پور آذری س.، مشکوه ح.، تحلیل دینامیکی و بررسی مقاومت به ضربۀ گارد واژگونی عقب تراکتورهای کمرشکن باغی OTM930&938 براساس استاندارد OECD به روش تحلیل المان محدود،یازدهمین كنفرانس ملی مهندسي ساخت و توليد ايران، دانشگاه تبریز، 1389 .

30-خليل پورآذري س.، ازدست ط.، خليل پورآذري س.، محمدي اقدم ك.، مهندسي معكوس چرخدنده هاي شفت خروجي پي تي او گيربكس عقب تراكتور كمرشكن باغي،دهمين كنفرانس مهندسي ساخت و توليد ايران ICME 2010،دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، 1388 .

کتاب های چاپ شده (3)


1-خليل پورآذري س.، معرفي جامع مفهوم ماشين ابزار،انتشارات دانشگاه صنعتي اروميه، 451 صفحه، چاپ اول، 1399.

2-خليل پورآذري س، برنامه ریزی فرآیند: از طراحی تا تخمین هزینه تولید،انتشارات اندیشه سرا، 136 صفحه، (چاپ ششم، 1395)، (چاپ پنجم، 1394)، (چاپ چهارم، 1393)، (چاپ سوم، 1393)، (چاپ دوم، 1392)، (چاپ اول، 1391)، 1395.

3-خليل پورآذري س.، خانجاني ويشكي ع.، ، "قالب سازي و نمونه سازي سريع بر مبناي CAD/CAM،انتشارات ناقوس، 175 صفحه، چاپ دوم، 1385.

اختراع ها و امتیازهای معنوی (1)


1-خلیل پورآذری س.، معدن پیشه م.، "A portable wear measuring device for specifying the wear rate and friction coefficient of cylindrical specimens"،مرکز مالکیت معنوی جمهوری اسلامی ایران، شماره اختراع 96977، با طبقه بندی بین المللیG01N3/56، 1397.

پایان نامه ها (1)


1-امیر نیکزاد کیونانی، کارشناسی ارشد، توليد گرماگيرهاي ميكروكانالي به روش ساخت افزايشي و بررسی تاثیر هندسه كانال های ایجاد شده در آنها بر پارامترهای انتقال حرارت ،دانشگاه صنعتی ارومیه، 1401.

دروس تدریس شده (1)


1- نقشه کشی صنعتی (1)، نقشه کشی صنعتی (2)، طراحی و ساخت به کمک کامپیوتر، روشهای پرداخت سطوح (ارشد)، طراحی و ساخت پیشرفته به کمک کامپیوتر (ارشد)، برنامه ریزی تولید، نصب، تعمیر و نگهداری قالب، توانايي ماشين كاري، ایمنی و بهداشت، ماشین ابزار تولیدی، طراحی کارخانه و اصول ریحته گری.

جوایز و افتخارات (6)


1- پژوهشگر برگزیده برتر دانشگاه صنعتی ارومیه در استان آذربایجان غربی،هفته پژوهش، استانداری آذربایجان غربی و وزارت علوم، 1401.

2- کسب عنوان مقاله برتر در کنفرانس براساس نظر هیات داوران: عنوان مقاله: " شبیه¬سازی و ساخت قالب کشش عمیق قطعه پوسته کاتالیست انبارک اگزوز" نویسنده: سامان خلیل پورآذری،سومین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی (CEM2021)، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، 1400.

3- عضو هیات ویرایستار مجله Journal of Modern Industry and Manufacturing،انتشارات Innovation Forever Publishing Group Limited، 2021.

4- -عضو هیات ویرایستار مجله Information Engineering and Applied Computing Journal،انتشارات Whioce Publishing، 2018.

5- -عضو هیات ویرایستار مجله Condensed Matter Physics Report،انتشارات Whioce Publishing، 2018.

6- رتبه اول در میان فارغ التحصيلان رشته کارشناسی مهندسي مكانيك گرايش ساخت و توليد،دانشگاه صنعتی نوشیروانی، 1382.