• مریم خضرلو

  • استادیار
  • گروه عمران
Email:   

بیوگرافی کوتاه

          
         
    

رزومه آموزشی و پژوهشی

[English CV]

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)

جوایز و افتخارات (3)

   
  • نام و نام خانوادگی
  • مریم خضرلو
  • مدرک تحصیلی
  • دکتری
  • درجه علمی
  • استادیار
  • بخش مربوطه
  • گروه عمران
 
 
 
         
     رزومه آموزشی و پژوهشی

تحصیلات/دوره های دانشگاهی (4)


1-پسا دکتری، فیزیک،بنیاد ملی نخبگان، 1396-1398.

2-دکتری، فیزیک،دانشگاه ارومیه، 1390-1393.

3-کارشناسی ارشد، فیزیک،دانشگاه ارومیه، 1387-1389.

4-کارشناسی، فیزیک،دانشگاه ارومیه، 1383-1387.

جوایز و افتخارات (3)


1- برنده جایزه کاظمی آشتیانی بنیاد ملی نخبگان.

2- برنده جایزه شهید چمران بنیاد ملی نخبگان.

3- پژوهشگر برتر حوزه ابررسانایی، 1393.