• زینب حسینی دستگردی

  • استادیار
  • گروه مهندسی شیمی
Email:   
زینب حسینی دستگردی، علی فلاحی نژاد شبنم ملایونسی

حذف آلاینده های گل حفاری با استفاده از نانوذرات1396, ششمین کنرانس بین المللی شیمی، پلیمر و مهندسی شیمی,
---