• زینب حسینی دستگردی

  • استادیار
  • گروه مهندسی شیمی
Email:   
عباس شکری، زینب حسینی دستگردی، علیرضا بهروزسرند

بررسي آزمايشگاهي تاثير ويتامين E و ويتامين A palmitate بر پايدارسازي آسفالتين1399, هفتمين كنفرانس بين المللي شيمي و مهندسي شيمي ,
---